โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ The development of English grammar skills My tense
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัควดี ธาตุผา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,20:50  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัควดี ธาตุผา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,20:50  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2557 รางวัลครูดีมีคุณธรรม จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่ออาจารย์ : นายธีรศักดิ์ ทองสา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,05:45  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2564 รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายธีรศักดิ์ ทองสา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,05:45  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ. 2555 รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิรา ทรรพคช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,12:25  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ. 2557 รับโล่รางวัล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานดีเด่นประจำปี 2557 จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิรา ทรรพคช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,12:25  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ. 2559 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2557 จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิรา ทรรพคช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,12:21  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ. 2559 รับโล่รางวัล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานดีเด่นประจำปี 2559 จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิรา ทรรพคช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,12:20  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ. 2562 รับโล่รางวัล เป็นผู้บริหารดีเด่น ที่มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสถานศึกษา ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิรา ทรรพคช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,12:20  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี พ.ศ.2562 แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิรา ทรรพคช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,12:19  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..