โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 2554-2556 รางวัล ครูผู้สอนดีเด่นระดับเหรียญทอง จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,13:30  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 รางวัล หนึ่งแสนครูดี จาก คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,13:30  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2562 รางวัล ครูต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ในงานวันครู จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,13:30  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2563 วิทยากร ร่วมเสวนาทางวิชาการ พลิกโฉมห้องเรียน PLC สู่การ วิจัยในชั้นเรียน บทเรียนความสำเร็จ Chevron Enjoy Science เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดและการมีส่วนร่วมในห้องเรียนของผู้เรียนโดยใช้แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High – Impact Practices ร่วมกับ
ชื่ออาจารย์ : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,13:30  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2563 รางวัล นักวิจัยดีเด่นและร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงานเบิ่งแงงครูนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,13:30  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2564 วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ณ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,13:29  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2565 ครูแกนนำและครูพี่เลี้ยง โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,13:29  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง พลังงานความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งกานต์ บุญโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,07:13  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งกานต์ บุญโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,07:12  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โค้ชฟุตบอลตัวแทนภาคใต้ อายุ 18 ปี รายการ บูธ ซิโก้ คัพ
ชื่ออาจารย์ : นายธีระศักดิ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,15:48  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..