โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายรัฐศาสตร์ เพ็งพาจร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ฤทธิ์ณรงค์ พันธุลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
อีเมล์ : ritnarong1155@gmail.com

นายบัญชา ขาว
พนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ภูเก็ต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายเมฆินทร์ เทียงผง
พนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ภูเก็ต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวโสภิดา จิตระกูล