โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
นักการภารโรง

นายสมยง สิงห์คำ
นักการภารโรง

นายจำนิ ทันเกื้อ
นักการภารโรง

นายภานุมาศ พวงเพชร
นักการภารโรง

นายสรศักดิ์ คุ้มศิริ
นักการภารโรง

นางสาวสุมาลี ทำคง
นักการภารโรง