โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สถานที่ตั้ง :111  ม.4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ,ภูเก็ต 83130 โทร. 076-381640 โทรสาร 076-381139