โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุจิรา ทรรพคช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Sujira310713@gmail.com

นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีระศักดิ์ ไชยชนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : krutec2523@gmail.com

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : siriluck.wong7519@gmail.com