โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรพจน์ รักญาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวแพรวนภา ช่วยเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
อีเมล์ : Prawnapa.praw1881@gmail.com

นายเกรียงศักดิ์ จิสูงเนิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายศุภศรัณย์ หลิมนุกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวมณฑิตา ดอกเทียน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปลายฝน ศรีณวัฒน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6