โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ครูผู้สอนภาษาชาวต่างประเทศ

Mr. Christopher Michael Clarke

หัวหน้าครูผู้สอนภาษาชาวต่างประเทศ

Mr. John Michael Pickls

Mrs. Yanina Tikhonova

Mr. Muhammet Babylov

Mr. Anton Gritsenko

Ms. Diana Akhmetova

Mr. Michael Larry Alexander

Mr. Bradley Borland

Ms.Yaroslava Bulhakova

Mr. Sergii Zhuravlov

Mr. Willem Booyse

Ms. Jiranuch Langner
Coordinator of PPAO. Mueang Phuket