โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
                          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2558 วันที่ 25-26 ก.ค. 8-9,15 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมบานชื่นโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เพื่อให้คณะครูได้มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญและเป็นสากล คุณครูมีความสนุกสนานได้ความรู้และให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการอบรมมีคุณครูชาวต่างชาติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,12:58   อ่าน 4163 ครั้ง