โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (สอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่)
           เมื่อวันที่ 4-5,11-12,18-19,25-56 กรกฎาคม 2558 นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นางพิมลรัตน์  ธีฆะพร  รองผู้อำนวยการ น.ส.รมย์ชลี  แก้วกลับ รองผู้อำนวยการ นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้จัดทำโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (สอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และ เทศบาลตำบลราไวย์ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่ซึ่งเป็นชุมชนชาวเล กลุ่มอุลักลาโว้ย สำหรับการถ่ายทอดความรู้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีคุณครูภาษาไทยคอยดูแล ในการนี้โรงเรียนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการจากสถานศึกษาสู่ชมชน ภายใต้รอยยิ้มความอบอุ่นและความสุขที่เด็กๆ ได้รับ.
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2558,12:49   อ่าน 2324 ครั้ง