โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 3-11-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 346.35 KB 22
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 23-5-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 355.13 KB 23451
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 9-5-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 354.17 KB 23771
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 1-4-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 292.83 KB 146735
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 17-8-2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 300.21 KB 146543
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 4-6-63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 261.57 KB 146347
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 18-11-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.68 KB 146379
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 248.41 KB 146495
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทุกชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.7 KB 146615
โลโก้
โลโก้กระทรวงมหาดไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.4 KB 146691
โลโก้ อบจ.ภูเก็ต JPEG Image ขนาดไฟล์ 40.42 KB 146435
โลโก้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น GIF Image ขนาดไฟล์ 38.17 KB 146459
โลโก้โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต JPEG Image ขนาดไฟล์ 34.95 KB 146682
PowerPoint Template
แบบที่ 8 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 951.5 KB 146398
แบบที่ 7 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 614 KB 146465
แบบที่ 6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 543 KB 146590
แบบที่ 5 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 650 KB 146366
แบบที่ 4 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 583.5 KB 146608
แบบที่ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 546 KB 146643
แบบที่ 2 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 481 KB 146426
แบบที่ 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 486.5 KB 146437
เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.93 KB 146423
แบบฟอร์มข้อสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.02 KB 146499
แบบคำร้องและรายงานผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 146732
คู่มือเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 146382
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 146761
ฐานข้อมูลสารสนเทศ (SIS) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.19 KB 146751
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.89 KB 146688
สรุปรายงานการไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 146442
แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60%และ80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.64 KB 146455
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 146786
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.21 KB 146438
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.46 KB 146638
แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 146450
คำขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.03 KB 146411
เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.31 KB 146562
แบบฟอร์มขออัดสำเนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 646.41 KB 146521
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 809.26 KB 146542
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 146692
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558 update 19/05/2558
รายชื่อนักเรียน update 19-5-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 470.61 KB 146708