โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 3-11-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 346.35 KB 91
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 23-5-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 355.13 KB 23454
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 9-5-2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 354.17 KB 23772
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 1-4-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 292.83 KB 146742
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 17-8-2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 300.21 KB 146550
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 4-6-63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 261.57 KB 146348
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 18-11-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.68 KB 146380
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 248.41 KB 146498
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทุกชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.7 KB 146616
โลโก้
โลโก้กระทรวงมหาดไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.4 KB 146692
โลโก้ อบจ.ภูเก็ต JPEG Image ขนาดไฟล์ 40.42 KB 146437
โลโก้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น GIF Image ขนาดไฟล์ 38.17 KB 146461
โลโก้โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต JPEG Image ขนาดไฟล์ 34.95 KB 146690
PowerPoint Template
แบบที่ 8 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 951.5 KB 146405
แบบที่ 7 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 614 KB 146466
แบบที่ 6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 543 KB 146591
แบบที่ 5 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 650 KB 146367
แบบที่ 4 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 583.5 KB 146609
แบบที่ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 546 KB 146645
แบบที่ 2 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 481 KB 146428
แบบที่ 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 486.5 KB 146439
เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.93 KB 146424
แบบฟอร์มข้อสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.02 KB 146503
แบบคำร้องและรายงานผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 146739
คู่มือเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 146389
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 146768
ฐานข้อมูลสารสนเทศ (SIS) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.19 KB 146753
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.89 KB 146695
สรุปรายงานการไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 146443
แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60%และ80% ของเวลาเรียนทั้งหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.64 KB 146462
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 146787
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.21 KB 146447
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.46 KB 146640
แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 146451
คำขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.03 KB 146418
เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.31 KB 146563
แบบฟอร์มขออัดสำเนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 646.41 KB 146529
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 809.26 KB 146550
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 146694
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558 update 19/05/2558
รายชื่อนักเรียน update 19-5-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 470.61 KB 146710