โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 106 คน
ชื่อ-นามสกุล : อุมาพร จันทร์ทร (ยู้)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 11
อีเมล์ : Yuya-2531@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัทยา ศรีเทียนทอง (แฟง)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 11
อีเมล์ : Fangjung_2495@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรรธิดา พันทิพย์ (นาเดีย)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 11
อีเมล์ : wanthidaphantip3@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัสมา เป็นมิตร (อัส)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 7
อีเมล์ : hassama0605@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิรินทิพย์ เกนบุตร (ทิพ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 6
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูมิรัตน์ คณะแมน (ทราย)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 6
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรันธร เจียรผัน (เฟิร์ส)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 6
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สาทิส ขอบเวช (เวฟ)
ปีที่จบ : 65   รุ่น : 13
อีเมล์ : Wave28145@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สาทิส ขอบเวช (เวฟ)
ปีที่จบ : 65   รุ่น : 13
อีเมล์ : Wave28145@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นส วทัญญา สังข์แก้ว (ปิ๋ม)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 12
อีเมล์ : wathyyasangkhkaew@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จริยา เชษฐพันธ์ (สาว)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 42
อีเมล์ : sofeeya094@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภาวิณี​ ไช​ยชนะ​ (ตาล​)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
อีเมล์ : Pawinee39namtan040339@gmail.com​
รายละเอียดเพิ่มเติม