โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 108) 06 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddint) (อ่าน 152) 25 ต.ค. 65
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddint) (อ่าน 266) 11 ต.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddint) เลขที่ 003/2565 (อ่าน 343) 11 ต.ค. 65
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 184) 03 ต.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 20) 31 ส.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 21) 30 ส.ค. 65
สรุปรายการแข่งขัน การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 263) 21 ก.ค. 65
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 536) 01 เม.ย. 65