โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 59) 08 พ.ค. 66
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566 (อ่าน 542) 19 เม.ย. 66
ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 525) 01 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 365) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 286) 28 มี.ค. 66
กำหนดการพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 (อ่าน 176) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 221) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียน ม.4 (อ่าน 176) 21 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ห้องภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 256) 07 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 แผนการเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 313) 04 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 218) 02 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 229) 27 ก.พ. 66
ประกาศ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1021) 06 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddint) (อ่าน 284) 25 ต.ค. 65
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddint) (อ่าน 420) 11 ต.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddint) เลขที่ 003/2565 (อ่าน 484) 11 ต.ค. 65
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 306) 03 ต.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 33) 31 ส.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 33) 30 ส.ค. 65
สรุปรายการแข่งขัน การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 369) 21 ก.ค. 65
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (อ่าน 677) 01 เม.ย. 65